Privacyverklaring Bos Adviesgroep

Bos Adviesgroep verwerkt persoonsgegevens over u indien u of uw werkgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Uw privacy is voor Bos Adviesgroep van groot belang. Dit betekent dat wij passende maatregelen nemen om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij Bos Adviesgroep doen met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze diensten en/of onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en/of functionaliteiten op onze website u of uw werkgever gebruik maakt.

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • BSN
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IBAN
 • IP-adres
 • kenteken
 • gezondheid
 • overige persoonsgegevens die u of uw werkgever verstrekt bij het gebruikmaken van onze dienstverlening

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. We vragen nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.

De meeste persoonsgegevens die wij opvragen zijn noodzakelijk om de dienst(en) te kunnen leveren waarvoor u of uw werkgever opdracht hebt/heeft gegeven. Daarnaast worden sommige persoonsgegevens opgevraagd omdat dat op grond van de wet verplicht is. Hierbij moet u denken aan de gegevens die nodig zijn voor de verplichte klantenidentificatie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), de verplichte gegevens die moeten worden opgestuurd naar derden, zoals de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, pensioenfondsen e.d..

Kort samengevat verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het kunnen uitvoeren van de opdracht(en) die aan ons is/zijn verstrekt, waaronder:
  • financiële (advies)opdrachten
  • fiscale (advies)opdrachten
  • juridische (advies)opdrachten
  • personeel- en salarisadministratie
 • om te voldoen aan de wettelijke plichten die samenhangen met de uitvoering van de verstrekte opdracht(en)
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • om uw surfgedrag op onze website te kunnen volgen om in de toekomst onze website te kunnen verbeteren (door middel van cookies)

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst(en) te kunnen leveren. Wij verwijderen uw gegevens ook indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt. De bewaartermijnen die wij hanteren gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of aanpassing.

Daarnaast zijn onze medewerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Wij geven uw persoonsgegevens door aan derde partijen indien dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Voorbeelden van derde partijen zijn: onze softwareleveranciers, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, banken, notarissen, pensioenfondsen, gerechtsdeurwaarders, arbodiensten, verzekeraars e.d..

Met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast zullen uw gegevens door deze derde partijen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bos Adviesgroep is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zorgen ervoor dat onze website kan werken, dat wij een beter inzicht te krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten en communicatie hierop kunnen afstemmen. Voor meer informatie over onze cookies, het aanpassen van uw voorkeuren of het intrekken van uw instemming voor het toelaten van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar privacy@bos-adviesgroep.nl.

Let erop dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij vragen u daarom om altijd een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Wilt u daarbij uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, het nummer van het identiteitsbewijs en het Burgerservicenummer zwart te maken? Dit is ter bescherming van uw privacy.

Bos Adviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw verzoek, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet kunnen uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Bel dan naar 0162-515788 of stuur een e-mail naar privacy@bos-adviesgroep.nl en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Datum laatst gewijzigd: 19 december 2018