1486136591187_Digitale-aanlevering-jaarcijfers-ook-bij-banken-de-normEen brief van de bank, of u de jaarcijfers aan wilt leveren in SBR. Uw eerste gedachte: ‘Hoezo, volstaat een kopie van de jaarrekening niet meer dan?’ Nog niet lang geleden was de papieren jaarrekening een belangrijk verantwoordingsdocument. Voor de belastingdienst, uw aandeelhouders, maar ook voor de bank. Tegenwoordig geen gesleep met papieren meer. Uw jaarrekeningen staan online en zijn overal inzichtelijk. Daarnaast vormen zij vaak het sluitstuk van uw maand- of kwartaalrapportages. Deze geven u als ondernemer extra inzicht en zo kunt u tussentijds bijsturen op uw cijfers.

Standard Business Reporting

Deze online rapportage is, onder de motorkap, gebaseerd op een standaard bedrijfsrapportage SBR. Wat staat voor Standard Business Reporting. Een initiatief vanuit de overheid. Door te kiezen voor een standaard digitale gegevensuitwisseling wil zij de administratieve lasten voor ondernemers verlichten. Een mooi initiatief, maar is het werkelijk een lastenverlichting? De gevolgen voor het aanleveren van uw gegevens zijn namelijk groot. Vooral bij de bank. Voorheen was de bank tevreden met een kopie van uw (geconsolideerde) jaarrekening. De bankmedewerker die deze kopie op zijn bureau terugvond zorgde voor de verdere verweking in het systeem. Met het rapport bij de hand werden de gegevens overgetypt. Als aanvulling werden hooguit uw debiteurenlijst en eventuele taxatierapporten opgevraagd.

Boete én extra stukken

De grootbanken, helaas nog niet alle banken, hebben hun relaties aangeschreven. In deze brief wordt gevraagd de cijfers voortaan aan te leveren in SBR. Geen vrijblijvende vraag. Doet u dit namelijk niet en levert u uw jaarrekening op papier aan, dan ontvangt u een nota van €250,-. En de kans is groot dat u daarnaast ook nog extra stukken aan moet leveren. Zo dwingen de banken u uw gegevens digitaal aan te bieden. En wel zo dat de handmatige invoer van een bankmedewerker overbodig wordt. Een uitstekend initiatief. Maar wat betekent dit nu precies voor u?

Veel verder dan alleen jaarcijfers

Voorheen voldeed het aanleveren van uw jaarrekening. Maar nu wordt er gevraagd naar een kredietrapportage. Een rapportage die veel verder gaat dan alleen de jaarcijfers. Zien we dat in de praktijk het belang van de jaarrekening afneemt, bij de bank is dit tegenovergesteld. Naast de jaarcijfers neemt de vraag naar aanvullende gegevens sterk toe.

Naast de jaarcijfers uit de jaarrekening kan onder andere gevraagd worden naar:

  • Ouderdomsanalyse, debiteuren in 30, 60 en 90 dagen
  • Ouderdomsanalyse, crediteuren in 30, 60 en 90 dagen
  • Panden: De WOZ waarde, kadastrale gegevens en meer
  • Leningen, volledig uitgesplitst, eventuele achterstelling, zekerheden, rentetarieven en termijnen
  • Investeringen, opgesplitst in uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen
  • En in sommige sectoren de meters verkoopoppervlakte

Extra tijd, extra geld

Hierdoor moeten er per SBR-rapportage al snel 50 tot 100 extra velden gevuld en items verzameld worden. En pas als deze extra gegevens compleet zijn, kan de kredietrapportage aangeboden worden aan de bank. Dit zult u als ondernemer duidelijk gaan merken. Een volledige separate rapportage naast de jaarrekening, kost u namelijk extra tijd en dus ook extra geld. Data die voorheen verwerkt werd door de bankmedewerker, komt voor rekening van de ondernemer. Nu bent u of uw adviseur verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van extra gegevens in de separate rapportage en het online aanbieden.

Is bij u de brief al op de deurmat gevallen met het verzoek de cijfers in SBR aan te leveren? Houd er dan rekening mee dat het hier gaat om een kredietrapportage. Hulp nodig of meer weten? Neem snel contact op met uw relatiebeheerder van Bos Adviesgroep. Dan bespreken we de (financiële) consequenties en stemmen we samen af welke aanvullende informatie verzameld moet worden. Duidelijkheid voor u en een complete kredietrapportage voor uw bank.