Overal


Alles geregeld, waar en wanneer het uitkomt.

Digitaal


Ga voor snel flexibel en makkelijk. Online opstellen, tekenen en beheren.

Betrouwbaar


Beveiligde omgeving, getoetste documenten
én ervaren adviseurs.

Aandeelhouders-
overeenkomst

In de aandeelhoudersovereenkomst staat de wijze waarop bevoegdheden uitgevoerd worden. En de onderlinge verhouding tussen aandeelhouders.

Opstellen

€69,-
excl. BTW

Management-
overeenkomst

Een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Een manager legt zijn werkafspraken vast in een managementovereenkomst.

Opstellen

€39,-
excl. BTW

V.O.F. akte

Start met vertrouwen en zekerheid een V.O.F. met een zakenpartner. In een V.O.F. akte worden afspraken vastgelegd zoals winst, verlies, voorschotten, ziekte en concurrentie na uittreden.

Opstellen

€59,-
excl. BTW

Koopovereenkomst
aandelen

Onderneming kopen, verkopen of iemand laten meedoen? Leg onderlinge afspraken (betaling, termijn, geheimhouding) vast in een Koopovereenkomst aandelen. Vóór de aandeeloverdracht via een notaris.

Opstellen

€49,-
excl. BTW

Overeenkomst
van opdracht

Onmisbaar voor freelancers en ZZP-ers. In deze overeenkomst spreken twee partijen af dat de ene partij een opdracht uitvoert voor de andere partij. Zo leg je opdracht afspraken duidelijk vast.

Opstellen

€49,-
excl. BTW

Algemene
leveringsvoorwaarden

De regels die een ondernemer afspreekt met de afnemer van zijn product of dienst. De voorwaarden vullen de overeenkomst tussen beide partijen aan en gelden voor iedere klant, koper of afnemer.

Opstellen

€39,-
excl. BTW

Intentieverklaring

Twee of meer partijen willen samen tot een uitgebreidere overeenkomst komen. Leg doelstellingen, intenties, rechten, verplichtingen, looptijd en voorwaarden duidelijk vast met een intentieverklaring.

Opstellen

€39,-
excl. BTW

Contract of overeenkomst opstellen


Eenvoudig en online in 4 stappen klaar.

Contract kiezen & invullen

Account aanmaken & afrekenen

Sparren met onze adviseurs

Afronden & ondertekenen

Werk uit handen geven, maatwerk bespreken, coaching nodig of sparren?
Loop binnen. De koffie staat klaar.

Bos Adviesgroep B.V.

Bouwlingplein 48
4901 KZ Oosterhout (NB)

+31(0)162 – 51 57 88
info@bos-adviesgroep.nl

Direct contact

Disclaimer


De contracten op deze pagina zijn basisdocumenten voor algemeen gebruik. Specifieke wensen kunnen bijgevoegd worden, mits zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het gebruik van contracten is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Bos Adviesgroep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het daadwerkelijk gebruik van het contract. Lees altijd de toelichting bij de invulvelden. Bij twijfel of het ingevulde contract volledig aansluit bij uw situatie, neemt u contact op met onze adviseurs. Zij kijken samen met u of het contract aansluit. Eventuele onvolledigheden kunt u aanpassen. Natuurlijk kunt u ook vooraf sparren met onze adviseurs.