Overal


Alles geregeld, waar en wanneer het uitkomt.

Digitaal


Ga voor snel flexibel en makkelijk. Online opstellen, tekenen en beheren.

Betrouwbaar


Beveiligde omgeving, getoetste documenten
én ervaren adviseurs.

Rekening-
courantovereenkomst

Een rekening-courantovereenkomst is een juridische basis tussen DGA en B.V. Verreken zo eenvoudig onderlinge transacties. En voorkom onduidelijkheden met Belastingdienst of derden.

€29,-
excl. BTW

Opstellen

Overeenkomst
agiostorting en lening

Voorkom rentelast in de vennootschap door een (lang lopende) lening/ rekening courant van een aandeelhouder om te zetten in agio. Leg dit helder en compleet vast in een overeenkomst.

€39,-
excl. BTW

Opstellen

Geldlenings-
overeenkomst

Leen geen geld (uit) zonder geldleningsovereenkomst. Ga voor zekerheid en zet alle afspraken duidelijk op een rij.

€49,-
excl. BTW

Opstellen

Toestemmingsvereiste

Als een ondernemer een risicovolle privé investering doet of privé borg staat. Wordt de (echtgeno(o)t(e) bijna zeker gevraagd om een getekend artikel 1:88 verklaring, ofwel een toestemmingsvereiste.

€9,-
excl. BTW

Opstellen

Akte van cessie

Cessie, de overdracht van een vordering op naam. Met een akte verloopt deze overdracht soepel. Een helder kostenoverzicht en rechtsgeldige overdracht van volmacht en vordering aan een derde.

€19,-
excl. BTW

Opstellen

Converteerbare
geldleningsovereenkomst

Investeren in een klein bedrijf, start-up zonder discussies over aandelenwaardering? Met een Converteerbare geldleningsovereenkomst wordt de lening pas later omgezet in een aandelenparticipatie.

€39,-
excl. BTW

Opstellen

Contract of overeenkomst opstellen


Eenvoudig en online in 4 stappen klaar.

Contract kiezen & invullen

Account aanmaken & afrekenen

Sparren met onze adviseurs

Afronden & ondertekenen

Werk uit handen geven, maatwerk bespreken, coaching nodig of sparren?
Loop binnen. De koffie staat klaar.

Bos Adviesgroep B.V.

Bouwlingplein 48
4901 KZ Oosterhout (NB)

+31(0)162 – 51 57 88
info@bos-adviesgroep.nl

Direct contact

Disclaimer


De contracten op deze pagina zijn basisdocumenten voor algemeen gebruik. Specifieke wensen kunnen bijgevoegd worden, mits zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het gebruik van contracten is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Bos Adviesgroep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het daadwerkelijk gebruik van het contract. Lees altijd de toelichting bij de invulvelden. Bij twijfel of het ingevulde contract volledig aansluit bij uw situatie, neemt u contact op met onze adviseurs. Zij kijken samen met u of het contract aansluit. Eventuele onvolledigheden kunt u aanpassen. Natuurlijk kunt u ook vooraf sparren met onze adviseurs.