05-12-2018

Het kabinet pakt uit met het belastingpakket 2019

Op 18 september jl. heeft ons kabinet het belastingplan 2019 gepresenteerd. De afgelopen periode zijn verschillende vervolgstappen gezet. De meest geruchtmakende is zonder twijfel het terugdraaien van de afschaffing van de dividendbelasting.

De aangekondigde maatregelen pakken voor iedereen verschillend uit. Het kabinet speelt soms voor Sinterklaas, maar helaas zijn er ook voorstellen die menigeen in zijn portemonnee zal voelen.

Het plan moet nog door de eerste kamer worden goedgekeurd. Wie weet of er nog een surprise in zit. We zetten hieronder alvast in hoofdlijnen enkele voorstellen uiteen die interessant voor u kunnen zijn:

De vennootschapsbelasting gaat verder omlaag

De vennootschapsbelasting (vpb) gaat de komende jaren verder omlaag. De winsten van uw BV of NV worden lager belast. De voorgenomen tarieven zijn:

belastbare winst tarief 2018 tarief 2019 tarief 2020 tarief 2021
tot € 200.000,- 20% 19% 16,5% 15%
Meer dan € 200,000,- 25% 25% 22,55% 20,5%

Hoger box 2-tarief voor dga’s

Vanwege het lagere vpb-tarief wordt het box 2-tarief verhoogd. De dga met een aanmerkelijk belang gaat meer inkomstenbelasting in box 2 betalen. Het huidige tarief van 25% zal in 2020 worden verhoogd naar 26,25%. In 2021 wordt dit verder verhoogd naar 26,9%.

Mocht u van plan zijn om dividend vanuit uw BV naar privé uit te keren, dan is het wellicht interessant om dit uiterlijk in 2019 te doen. Zeker als u hogere privé uitgaven verwacht.

De komende jaren kunt u mogelijk de nodige belasting besparen door tijdig voor te sorteren op de verschillende tarieven. We denken graag met u mee.

Maatregel rekening-courant

Het kabinet heeft de rekening-courantmaatregel (rc-maatregel) uit zijn hoge hoed getoverd. Het lenen boven een bedrag van € 500.000,- van de eigen vennootschap wordt ontmoedigd. Als de totale som van de leningen hoger is dan wordt het meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.

Voor bestaande eigenwoningschulden wordt een overgangsmaatregel getroffen. De maatregel moet per 1 januari 2022 in werking treden. Er zal nog genoeg water door de maas stromen alvorens het zover is, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. We zullen dit zeker voor u in de gaten houden.

Invoeren tweeschijvenstelsel in box 1

We zijn op weg naar de zogenoemde sociale vlaktaks. De tarieven in de tweede en derde schijf van box 1 in de inkomstenbelasting worden stapsgewijs gelijkgetrokken met het nieuwe tarief in de eerste schijf. Dit bestaat uit een gezamenlijk basistarief van 37,05% in 2021 voor het inkomen tot en met € 68.507,- en een toptarief van 49,5% voor inkomens daarboven.

In 2019 wordt het tarief van de eerste schijf 36,65% en de tweede en derde schijf 38,10%. Het toptarief zal 51,75% zijn.

Stapsgewijze afbouw van aftrekposten

Het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aanmerking worden genomen, zal versneld worden afgebouwd van 49% in 2019 tot 37,05% in 2023.

Ook de grondslagverminderende posten worden stapsgewijs afgebouwd van 51,75% in 2019 tot uiteindelijk 37,05% in 2023. Hieronder valt bijvoorbeeld de aftrek van betaalde partneralimentatie en diverse ondernemersaftrek-faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Verhogen verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent

Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6 naar 9 procent. Mogelijk moet u daardoor uw prijzen aanpassen. We bevelen u aan om tijdig uw administratie aan te passen en bij offertes hier rekening mee te houden.

Bijtelling auto in 2019

Vanaf 2017 zijn er in beginsel twee tarieven voor de bijtelling van de auto van de zaak waarmee privé wordt gereden: 4% en 22%. Het toepasselijke percentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.

De bijtelling voor 100% elektrische auto’s verandert in 2019. Over de cataloguswaarde tot € 50.000,- is de bijtelling 4%. Boven deze cataloguswaarde is de bijtelling 22%.

Als u overweegt om een zakelijke elektrische auto aan te schaffen van meer dan € 50.000,- dan is het aan te bevelen om dit nog in 2018 te doen. U profiteert dan nog van de 4%-bijtelling.

Is uw auto voor 2017 voor het eerst op naam gesteld en gold destijds de 25%-bijtelling dan blijft deze 25%-bijtelling van toepassing.

Viel de auto in het verleden in een laag bijtellingspercentage en vervalt de lage bijtelling door het verstrijken van de 60-maandstermijn (na de eerste toelating), dan moet na het verstrijken 25% worden bijgeteld. In deze situaties geldt helaas niet het 22%-tarief.

Overige maatregelen

Verdere maatregelen die in het oog springen zijn o.a. het versoberen van de verliesverrekening van box 2, de beperking van de afschrijving gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting, wet modernisering kleine ondernemersregeling en de fiscale stimulering voor een fiets van de zaak.

We gaan hier nu niet nader op in, maar mocht u vragen hebben over deze onderwerpen of anderszins, neem dan gerust contact met ons op.

We ondernemen graag met u mee.