25-05-2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vandaag is het dan zover: de Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing. Er is al veel geschreven en gepubliceerd over deze nieuwe wetgeving; zóveel dat wij kunnen begrijpen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. In deze blog zetten we een aantal belangrijke aandachtspunten voor u op een rij.

Hoofdlijnen nieuwe privacywetgeving
De AVG is de nieuwe privacywet die vanaf vandaag in de hele Europese Unie geldt. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG moet er in hoofdlijnen voor zorgen dat de persoonsgegevens van natuurlijke personen (dus geen rechtspersonen) beter worden beschermd. Een persoonsgegeven is, simpel en kort gezegd, alle informatie die direct of indirect iets zegt over een bepaald persoon. Hierbij moet u niet alleen denken aan een naam, adres en telefoonnummer, maar ook aan bijvoorbeeld een IP-adres, BSN of locatiegegevens. De AVG is van toepassing op iedere organisatie die iets doet met gegevens van personen. Dus bijna iedere organisatie krijgt te maken met de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens kan (hoge) boetes opleggen indien een organisatie de AVG niet (correct) naleeft.
Privacyverklaring Bos Adviesgroep
Eén van de verplichtingen onder de AVG is dat een organisatie een (makkelijk leesbare) privacyverklaring moet publiceren. Ook wij hebben een privacyverklaring over onze dienstverlening opgesteld. Deze is te vinden op onze website. Mocht u vragen hebben of krijgen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u onze privacyverklaring raadplegen. Op onze website is daarnaast ook een cookiebeleid te vinden, waarin u kunt lezen wat wij bijhouden over uw surfgedrag op onze website.
Verwerkersovereenkomst met Bos Adviesgroep?
Op basis van de AVG is het in sommige gevallen verplicht om een overeenkomst te sluiten met een derde partij die door een organisatie wordt ingeschakeld bij de verwerking van persoonsgegevens. Binnen onze beroepsorganisatie bestaat er verdeeldheid over de vraag of u als klant verplicht bent om een dergelijke verwerkersovereenkomst met ons te sluiten. Omdat hierover nog geen duidelijkheid bestaat, nemen wij hierover in dit stadium nog geen standpunt in en gaan wij u niet belasten met diverse overeenkomsten die achteraf niet nodig blijken te zijn. Indien op termijn duidelijk wordt dat onze klanten wel een verwerkersovereenkomst met ons moeten sluiten, dan zullen wij u hier uiteraard over informeren.
Wat moet u zelf regelen?
Mocht het voor u nog onduidelijk zijn wat u allemaal moet regelen in het kader van de AVG, dan verwijzen wij u naar het tienstappenplan dat u kunt vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van dit stappenplan nog (specifieke) vragen hebben over een bepaald onderdeel van de AVG, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw vragen mailen naar privacy@bos-adviesgroep.nl of bellen met Ankie Biesheuvel of Daniëlle Boons 0162 – 515788. Naast het beantwoorden van uw vragen kunnen wij ook hulp bieden bij het verrichten van bepaalde specifieke werkzaamheden in het kader van de AVG.