Wijzigingen per 1 januari 2018: 

  • Minimumloon gaat weer per 1.1.2018 omhoog (graag even afstemmen met Dienie, want dit ieder half jaar bekend gemaakt)
  • Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft. Sinds 1 juli 2017 is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het wettelijk minimumloon. Ook is het loon voor 18 tot en met 21-jarigen omhooggegaan. Vanaf 2019 krijgen 21-jarigen het volledige wettelijk minimumloon en gaat voor 18 tot en met 20-jarigen het minimumjeugdloon verder omhoog.  
  • Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook in geval van stukloon, meerwerk en overeenkomst van beloning 
  • Vanaf 1 januari 2018 heeft een werknemer niet alleen recht heeft op minimumloon bij overwerk, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon. 
  • De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van €77.000 naar €79.000 of een bruto jaarsalaris (indien dit hoger is). 
  • De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. Vanaf 1 januari 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. De AOW-leeftijd zal nog verder blijven stijgen tot (vooralsnog) 67 jaar in 2021. 
  • Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen. Met ingang van 1 januari 2018 verdwijnen de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in de plaats. 
  • Lage inkomensvoordeel (LIV) voor jeugd. Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit wordt het jeugd-LIV genoemd. 
  • No-risk premie oudere werknemer wordt verlaagd van 63 naar 56 jaar. Als een werkgever een werknemer van 56 jaar of ouder heeft aangenomen die voor deze dienstbetrekking een WW-uitkering heeft ontvangen, dan wordt de werkgever gecompenseerd als deze werknemer uitvalt vanwege ziekte. Hierbij moet deze werknemer minimaal één jaar werkloos zijn geweest en een WW-uitkering hebben ontvangen. De loondoorbetaling wordt in deze gevallen overgenomen door UWV. Deze wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2018.