Check uw voorschotbeschikking toeslagen 2018

Als u toeslagen ontvangt, zoals zorg-, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget, dan kunt u de hoogte van de toeslag in 2018 nu bekijken in uw toeslagenportaal bij de Belastingdienst. Wij adviseren u om uw voorschotbeschikking te controleren. Geef een wijziging door als deze gegevens niet kloppen. U kunt desgewenst hierover contact met ons opnemen.

LEI: nieuwe wetgeving voor beleggingsondernemingen

Vanaf 3 januari 2018 moeten beleggingsondernemingen beschikken over een Legal Entity Identifier (LEI) voor het doen van aan- en verkooptransacties op de beurs.

Een LEI is een uniek nummer waarmee financiële toezichthouders (zoals de AFM) transacties wereldwijd kunnen volgen en ingrijpen wanneer zij dat nodig achten. Het uiteindelijk doel is om de financiële markten transparanter te maken, risico’s beter te beheersen en beleggers te beschermen.

De nieuwe wetgeving geldt voor ondernemers en rechtspersonen. Als u belegt via uw onderneming en nog niet beschikt over een LEI dan adviseren we u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw bank of vermogensbeheerder om af te stemmen of u een LEI nodig heeft. Nadere informatie is te raadplegen via https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/legal-entity-identifier-lei

U mag oninbare vorderingen na 1 jaar afboeken. De btw mag worden teruggevraagd.

Haast iedereen krijgt wel eens met vervelende wanbetalers te maken. De wet regelt dat je ervanuit mag gaan dat een vordering oninbaar wordt als deze één jaar nadat deze opeisbaar is geworden nog steeds niet is betaald. Je mag dan ook de btw terugvragen.

Pas op dat je de vordering niet kwijtscheldt. Er is dan geen oninbare vordering meer.  Hetzelfde geldt als de vordering wordt omgezet in een lening. De teruggaveregeling voor de btw geldt dan niet, zodat je de btw die je uit eigen zak hebt betaald niet meer terugkrijgt. Wees voorzichtig en neem bij twijfel contact met ons op.